Det får I, når I rejser med YFU - Udvekslingsstudent med YFU

Det får I, når I rejser med YFU

Her kan du se præcis, hvad der er inkluderet i et udvekslings år gennem YFU. Når du sammenlignerpriser fra forskellige organisationer, er det vigtigt at vide, hvad der er inkluderet og sørge for at dit barn er godt sikret hele vejen igennem hele forløbet.

I alle YFU-lande er der en gruppe af frivillige, der gør et stort stykke arbejde for at de studerende skal få et vellykket udvekslingsår. Vi angiver en samlet pris, der dækker flest mulige udgifter til udvekslingsåret. Nogle omkostninger varierer af flere grunde, og er derfor ikke medtaget i vores pris:

Inkluderet i YFU's ophold:

• Introducerende samtale
• Sprogtest
• Forberedelsesweekend
• Visum og/eller opholdstilladelse
• Omkostninger til både ud- og hjemrejse
• Rejseforsikring hos Gouda
• Adgang til YFUs støttenetværk i Danmark
• Værtsfamilie godkendt af YFU
• Undervisning på en skole, som lever op til YFUs
standarder
• YFU-støttenetværk i værtslandet
• YFU-samlinger og -lejre i værtslandet
• Detaljeret information om hele processen
• Mulig deltagelse for forældre i YFUs regionale
arrangementer under forløbet
• Deltagelse i et 5-dages afsluttende arrangement i
Berlin, efter endt udvekslingsophold i Europa.
• Prissikring (i tilfælde af udsving i valutakurser)
• Evalueringsweekend efter endt ophold

Forvent ekstra udgifter til:

• Vacciner og lægebesøg

• Notarudgifter, transport til ambassader, og lignende, hvor det er relevant

• Mulige udgifter i forbindelse med skolen f.eks til bøger
eller uniform
• Eventuel deltagelse i skoleudflugter og andre ture
• Lommepenge
• YFU-faciliterede turist-ture

Fair afbestillingsbetingelser

Skulle du fortryde din tilmelding, får du selvfølgelig
dele af det indbetalte beløb tilbage. Det præcise beløb
er afhængig af hvor langt du er nået i forløbet. Vi
dækker naturligvis vores administrationsomkostninger,
som er opstået i forbindelse med ansøgningen.

Skulle der være spørgsmål til dette eller andet, så kontakt endelig YFU Sekretariatet på telefon: +45 64 76 30 06 eller E-mail: YFU@YFU.dk